honlapkészítés

Webes akadálymentesítés

Cégünk szeretné a hátrányos helyzetűek számára is elérhetővé tenni a webet, hiszen ezek a személyek számos nehézségbe ütköznek úgy a számítógép-használat, mint a weben való navigálás során. A fogyatékkal élők internethasználat közben a szokványostól eltérő eszközöket és böngészőket igényelnek, erre fokozottan figyelünk a honlapkészítés során. A weboldalak hozzáférhetőbbé tételéből azonban egy sokkal szélesebb körű felhasználó-rétegnek és eszköznek is előnye származik, mert ebbe a kategóriába sorolható a korlátolt erőforrással rendelkező mobil eszközöket használók tábora is. A hátrányos helyzetűek közé tehát informatikai szempontból nem csak a valamilyen testi fogyatékossággal élők tartoznak, ez réteg sokkal szélesebb körű. A web világában hátrányosan megkülönböztetett a lassú számítógéppel vagy internetcsatlakozással rendelkező felhasználó is. De a kevés memória is korlátozó tényező, amely például a telefonról vagy iPod-ról internetezők számára jelenthet akadályt. Akadályozottnak tekinthetőek a túl fiatal vagy éppen idős felhasználók is remegő kéz vagy olvasni nem tudás miatt. A webes akadálymentesítés célja az, hogy minél szélesebb célközönség, bármilyen hátrányos helyzetben levő felhasználó számára elérhetővé tegye az interneten fellelhető információkat.

A World Wide Web Konzorcium (továbbiakban W3C) által 1997-ben elindított Webes Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI) a Fehér Ház és a W3C tagjainak támogatásával indult. Munka- és érdekvédelmi csoportjai a webes hozzáférés különböző komponenseivel kapcsolatos útmutatók, technikai leírások, oktatási anyagok és egyéb dokumentumok elkészítésén dolgoznak. Ilyen komponensek például a webes tartalom, különböző böngészők és médialejátszók, szerkesztő- és értékelési eszközök és egyéb kisegítő technológiák.

A WAI hasonlóan a többi W3C szervezetéhez, útmutatókat, technikai leírásokat dolgoz ki, és akárcsak a többi W3C iniciatíva, ő is több munka- és érdekcsoportból áll. Csak ezek a munkacsoportok adhatnak ki olyan technikai leírásokat, amelyek a későbbiekben W3C ajánlásokká válnak. A munkacsoportok néha átruházhatnak bizonyos feladatokat egy kisebb, csak erre a feladatra megbízott csapatra, amely köteles a munka elvégzése után azt a munkacsoportnak bemutatni jóváhagyás végett. Az érdekcsoportok is írhatnak jelentéseket (mint például a W3C Notes), de ajánlásokat nem.

A WAI egyik fő feladata a weblapkészítők és szoftverek számára olyan irányelveket és technikákat kidolgozni, amelyek segítik azokat akadálymentesített weboldalak megvalósításában. Ezeket a Webes Akadálymentesítésének Kezdeményezése által kiadott irányelveket a világ országaiban nemzetközi szabványként fogadják el. A honlapok akadálymentességét a nemzetközileg legelfogadottabb, a W3C által kibocsájtott Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) útmutatója alapján mérik. Az útmutató három akadálymentességi szintet tartalmaz (A, AA, AAA). A teljesen akadálymentes honlap az, amely eléri a WAI-AAA szintet, de a WAI-A feltételeit teljesíteni kell minden olyan weboldalnak, amelynek kijár az akadálymentes megnevezés.

A webes akadálymentesítésben leggyakrabban használt rövidítések:

ATAG
a szerkesztőeszközökkel foglalkozó útmutató,
WCAG
a webtartalommal foglalkozó, a weblapfejlesztők, a szerkesztőeszközök és akadálymentesítési értékelési eszközök által használt útmutató. A Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG 2.0) a webes tartalom könnyített elérésére vonatkozó ajánlásokat tartalmaz, ezáltal a tartalom szélesebb körben válik elérhetővé. Vak és gyengénlátók, színtévesztők, hallássérültek, de értelmileg visszamaradott és mozgássérült személyek is hozzájutnak az információhoz.
UAAG
a webböngészők és médialejátszók, illetve a más kisegítő technológiák útmutatója.
XAG
az XML dokumentumok szerkezetével foglalkozó útmutató,
WAI-ARIA
a dinamikus tartalmak kezelésére vonatkozó útmutató, melyről a következő bekezdésben bővebb információk találhatóak.

WAI-ARIA

A WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications) egy, a World Wide Web Konzorcium által közzétett technikai előírás, amely azt specifikálja, hogyan lehet növelni a dinamikus tartalom elérését Ajax, HTML, JavaScript és hasonló technológiákat használva. A webfejlesztők az olyan felhasználói interfész kontrollok létrehozására, amelyek nem valósíthatóak meg csupán HTML segítségével, főként kliens-oldali szkripteket használnak. Szintén a kliens-oldali szkriptek a legalkalmasabbak egy oldal adott részének frissítésére, mert így elkerülhető egy új oldal webszerver általi lekérése. Ezeket a technikákat gazdag internetes alkalmazásoknak (Rich Internet Application - RIA) nevezik. A tartalom frissítések és felhasználói interfész kontrollok gyakran nem elérhetőek a hátrányos helyzetű felhasználók számára, különösen a képernyő-felolvasó programot igénylők, illetve az egeret vagy más mutatóeszközt használni nem tudók számára.

A főként webfejlesztők számára, a böngészők és kisegítő technológiák valamint hozzáférhetőséget értékelő eszközök használatának megkönnyítésére létrehozott WAI-ARIA lehetővé teszi a weboldalak, illetve oldalrészletek számára szerepek és státuszinformációk hozzáadásával, hogy azok magukat statikus dokumentumok helyett alkalmazássá nyilvánítsák. A WAI-ARIA többek között abban is tanácsot ad, hogy hogyan adjunk HTML tartalomhoz szemnatikát és egyéb metaadatot úgy, hogy a felhasználói felület kontrolljai és a dinamikus tartalom minél hozzáférhetőbb legyen. Például a WAI-ARIA segítségével azonosítani lehet egy navigációs menü kapcsolati listját és meg lehet állapítani, hogy az éppen ki van terjesztve vagy sem. A WAI által közétett dokumentumok bevezetnek a témába és segítséget nyújtanak ezeknek az elveknek az alkalmazásáshoz.

508-as szakasz

Az amerikai kongresszus által 1998-ban módosított esélyegyenlőségi törvény (US Rehabilitation Act) 508-as szakasza megköveteli az elektronikus és információs technológiák elérhetővé tételét fogyatékkal élők számára is. Az jogszabály hozadéka az információs technológiák akadályainak kiküszöbölése, és ezzel a fogyatékosok számára új lehetőségek teremtése. Ennek értelmében olyan webes technológiák fejlesztésére kell hangsúlyt fektetni, amelyek segítenek ezeknek a céloknak az elérésében. Az 508-as szakasz előírásai alapján a megváltozott munkaképességű kormányzati alkalmazott és az intézményben megforduló fogyatékkal élő állampolgár is hozzáférhessen és használhasson minden olyan információt, amely a többi munkatárs vagy állampolgár számára elérhető. A törvény minden amerikai kormányzati szervre vonatkozik, amely elektromos formában információt állít elő, fejleszt, szolgáltat vagy használ.

Az 508-as szakasz fő elvei megegyeznek a WAI elveivel, viszont az előbbi kevésbé szigorú. Ha egy weboldal eléri a WAI-AA szintet, akkor egész biztosan megfelel az amerikai szabvány előírásainak is.

Európai szabályozások

Magyarországon, ahogy a többi európai országban is a hatályos törvények szerint mindenféle hátrányos megkülönböztetés tilos. De semmilyen jogszabály vagy országos szabvány nem áll rendelkezésre, amely részletesen tárgyalná az infokommunikációs akadálymentesítést és annak feltételeit.

Az 1998. évi Esélyegyenlőségi törvény a fogyatékos személyek jogaival és esélyegyenlőségük biztosításával foglalkozik, és éppen csak megemlíti, hogy a fogyatékos személyek számára biztosítani kell a közérdekű, illetve olyan jellegű információkhoz való hozzáférést, amelyek a számukra nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A törvény külön kihangsúlyozza, hogy az információ akkor hozzáférhető, ha az biztosítja a fogyatékos személy számára a megfelelő értelmezési lehetőséget, illetve a hátrányos helyzetben levő érzékelheti azt.

A rigai nemzetközi miniszteri konferencián 2006-ban több tucat európai vezető hangsúlyozta a digitális szakadék csökkentésének szükségességét, és ezzel az előző lisszaboni konferencián meghatározott esélyegyenlőségi dimenzió újabb célkitűzésekkel bővült. A legfontosabb célkitűzés az, hogy lecsökkentse azt a szakadékot, amelyet az idősek, munkanélküliek vagy fogyatékkal és társadalom többi tagja között húzódik. További célok közé tartozik a hátrányos helyzetű régiókban élő emberek információs társadalommal kapcsolatos esélyegyenlőségének megteremtése, amely a szélessávú internetkapcsolat lefedettségi területének növelésével érhető el. És nem utolsó sorban fontos célkitűzése ennek a konferenciának az államigazgatási weboldalak teljes mértékű akadálymentessé tétele, melynek elérése a W3C által elfogadott szabványok alapján történhet.

Az Európai Parlament Állásfoglalása kimondja, hogy a közszolgálati honlapoknak, illetve az azokon található tartalmaknak akadálymentesnek kell lenniük. A 2002-ben született állásfoglalás a weboldalak akadálymentessé tételében alapként említi a Web Akadálymentesítési Útmutatót, a W3C WAI kezdeményezését, illetve az ATAG webes szabványokat.

Szintén 2006-ban hívták életre azt az ENSZ Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet, amely a fogyatékossággal élő személyek jogairól szól. Az egyezmény kimondja, hogy "A fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő teljes körű részvételének lehetővé tétele érdekében a részes államok megfelelő intézkedéseket tesznek, hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a fizikai környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat és rendszereket, valamint más, nyilvánosan hozzáférhető vagy rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mind városi, mind vidéki területeken."

A fenti jogszabályok jól szemléltetik, hogy az Európai Unió területén az állami és közszolgálati szervekre kötelezően vonatkozik az infokommunikációs akadálymentesítés. Az Európai Parlament Állásfoglalása és a Rigai nyilatkozat kihangsúlyozza, hogy akadálymentes weboldal készítése a W3C által kiadott WCAG 2.0 szabvány által meghatározott feltételrendszer betartásával lehetséges. Mi szívesen vállaljuk az akadálymentes weboldalak készítése mellett honlap akadálymentességi tanulmány készítését is.

Ez az elmélet, most lássunk egy gyakorlati példát akadálymentesített honlapra, amit mi készítettünk: altatasos-fogaszat.org – akadálymentes verzió